Nieuws

Wie verzorgt uw rijbewijskeuring?

Van overheidswege is besloten dat bestuurders van 75 jaar en ouder een medische keuring en een Verklaring van geschiktheid nodig hebben. De keuring vindt iedere 5 jaar plaats en is verplicht. De keuring is bedoeld om ouderen veilig en verantwoord aan het verkeer te laten deelnemen. Bij een aantal aandoeningen wordt rijden tijdelijk of permanent… Lees verder »

medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek

Gebruik van medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek                                       Om u goed te kunnen behandelen heeft uw huisarts allerlei informatie van u nodig. Informatie die u de huisarts zelf vertelt maar ook uw lengte, leeftijd, bepaalde bloeduitslagen enzovoort. Deze… Lees verder »

Informatie eigen risico

Wat valt wel en wat valt niet onder uw eigen risico? NIET onder uw eigen risico vallen (=vergoeding door zorgverzekeraar) * het consult, telefonisch consult of visite van de huisarts * nationale bevolkingsonderzoeken * de griepprik * zorg die betaald wordt vanuit een aanvullende verzekering WEL onder uw eigen risico vallen (geen vergoeding door door… Lees verder »

Praktijkfolder

In dit bericht kunt u de praktijkfolder van huisartsenpraktijk de Wielewaal raadplegen.

De Wielewaal: door patiënten bekeken

Deze rapportage bevat een samenvatting van de uitkomsten van een meting van de ervaringen van patiënten van praktijk Huisartsenpraktijk de Wielewaal. [wpdm_button_template id=135 style=”light” align=”left”]

NHG Certificering van huisartspraktijk de Wielewaal

Per 1 april is onze praktijk door het Nederlands Huisarts Genootschap gecertificeerd. Certificering vindt plaats als de praktijk aan strenge kwaliteitseisen voldoet. Daarnaast is het noodzakelijk om voortdurend te streven naar praktijkverbeteringen. Ons team is uitermate verheugd met deze certificering als erkenning van het gevoerde kwaliteitsbeleid. Wij streven voortdurend naar een verbetering van de medische zorg… Lees verder »