Praktijkondersteuners

Mw. M. Hoogeveen

Praktijkondersteuner GGZ

Mw. Hoogeveen werkt op maandag en dinsdagochtend

BIG nr.:
Mw M.Y. Goemans

Praktijkondersteuner

Mw Goemans werkt op dinsdag en woensdag

BIG nr.:
Mw G.G. Hidding

POH-S

Mw. Hidding werkt op dinsdag en donderdag

BIG nr.:
Mw. W. Sijtsma

Praktijkondersteuner GGZ jeugd

Mw. Sijtsma werkt op donderdagmiddag en vrijdagmiddag

BIG nr.:
Mw. J. Prakken

Praktijkverpleegkundige Somatiek

Mw. Prakken werkt op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend

BIG nr.: 19042618630
Mw. H. Klamer

Praktijkondersteuner GGZ

Mw. Klamer werkt op dinsdagmiddag, woensdag en vrijdag

BIG nr.:
Mw. A. Tamminga

Praktijkverpleegkundige Somatiek

Mw. Tamminga werkt op maandag, donderdag en vrijdag

BIG nr.: 99015100030

De praktijkondersteuners hebben een eigen spreekuur onder supervisie van de huisarts, er vindt structureel overleg plaats. In de praktijk werken 7 praktijkondersteuners: mevrouw Prakken, mevrouw Tamminga, mevrouw Hidding, mevrouw Goemans, mevrouw Klamer, mevrouw Hoogeveen en mevrouw Sijtsma.

Mevrouw Prakken, mevrouw Tamminga, mevrouw Tissingh en mevrouw Goemans zijn onze praktijkondersteuners somatiek. Zij controleren en behandelen patiënten met chronische aandoeningen en geven adviezen. Zij zien met name patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte), hypertensie (hoge bloeddruk), hypercholesterolemie (hoog cholesterol gehalte) en COPD (longziekten). Indien nodig gaan zij op huisbezoek. Tevens begeleiden zij patiënten die willen afvallen of willen stoppen met roken.

Mevrouw Klamer en mevrouw Hoogeveen zijn onze praktijkondersteuners GGZ. Zij behandelen en begeleiden mensen met psychische klachten op verzoek van de huisarts.

In een gesprek brengen zij met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen. Vervolgens adviseert de praktijkondersteuner u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de praktijkondersteuner zelf, verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling (zoals maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling).

Mevrouw Sijtsma is praktijkondersteuner GGZ-jeugd. Zij begeleidt kinderen en jongeren (0 –18 jaar) met psychische en (psycho)sociale klachten op verzoek van de huisarts. Zij kan ondersteuning bieden of  een vervolgtraject adviseren als een kind of jongere te maken heeft met moeilijke situaties, zoals bijvoorbeeld pijnklachten of vermoeidheid zonder aanwijsbare medische oorzaak, zorgen over ontwikkeling, gedrag of gemoedstoestand, problemen door scheiding, verlies, pesten, schoolverzuim of verslaving.