Niet verschijnen op afspraak

Niet verschijnen bij de huisarts/praktijkondersteuner/doktersassistente zonder (op tijd) af te bellen, heeft consequenties.

Het komt helaas voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat voor de huisarts/praktijkondersteuner/doktersassistente onnodig veel tijd verloren. Er is immers op uw komst gerekend!

Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u dan ten minste 24 uur van tevoren af en geef door dat u niet kunt komen. Een andere patiënt kan dan een afspraak krijgen in uw plaats.

Wanneer u niet tijdig afzegt of niet op de afspraak verschijnt, krijgt u een rekening van €20 voor niet verschijnen zonder bericht. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf aan de praktijk te betalen.

Wilt u onnodige kosten voorkomen, belt u dan op tijd af.