praktijkondersteuner ggz-jeugd

Per 24 mei 2018 start in de praktijk een praktijkondersteuner ggz-jeugd. Wij doen mee aan een pilot die is opgezet door de gemeente Hoogeveen. Het volgende daarover heeft in de Hoogeveense courant gestaan:

Hoogeveen – Opvoedproblemen, slecht slapende kinderen, depressie of vermoedens van bijvoorbeeld ADHD. Huisartsen krijgen met tal van problemen te maken die terecht horen bij jeugdzorg en dat hoeft zeker niet altijd de GGZ te zijn.

Bij vijf huisartsenpraktijken krijgen de huisartsen als proef een praktijkondersteuner jeugd die kinderen en ouders beter kunnen helpen om de juiste oplossing te vinden.

11 procent van de Hoogeveense kinderen heeft te maken met jeugdzorg. ‘Vorig jaar heeft dat de gemeente 17 miljoen gekost.’ Een groot deel daarvan, 60 procent wordt door huisartsen doorverwezen naar een hulpverlener. Het slokt niet alleen veel tijd op, het goed doorverwijzen is ook nog eens lastig voor de huisartsen in het brede zorglandschap. ‘Bovendien moeten we af van stempeltjes, we moeten zoeken naar een oplossing’, vindt oud-huisarts Joke Dijkema die de verbinding is tussen de gemeente Hoogeveen en de Hoogeveense huisartsen. ‘Niet ieder kind is op de juiste plek bij GGZ. Sommige dingen kunnen veel beter doorgestuurd worden naar het Centrum voor Jeugd en Gezin om maar wat te noemen. Laagdrempeliger, sneller, beter en goedkoper.’

Laagdrempelig

Binnen de pilot krijgen vijf huisartsenpraktijken een praktijkondersteuner Jeugd (POH jeugd). Dit zijn de drie praktijken in De Eikstaete, De Wielewaal en De Weide. Deze praktijken hebben zich zelf aangemeld voor de pilot. Dijkema: ‘Binnen de huisartsenpraktijken zijn er vaak al meerdere ondersteuners, bijvoorbeeld voor diabetes, ouderenzorg en volwassen psychiatrie. De jeugdhulp is een goede en welkome aanvulling. Dat heeft met tijd te maken, maar ook met deskundigheid. Bovendien is het voor ouders en hun kinderen laagdrempeliger om eens te praten met een gespecialiseerde praktijkondersteuner dan een afspraak te moeten maken met een jeughulpinstantie. Met name de huisartsen in de Eiksteate hebben veel jongeren in de praktijk en lopen tegen grenzen aan.’

De twee praktijkondersteuners komen in dienst bij de gemeente, maar hebben hun werkplek bij de huisartsen. Daardoor kan de huisarts meer kinderen en jongeren binnen de eigen praktijk doorverwijzen en behandelen. ‘Het is dus ook geen bezuiniging, maar juist een investering in betere zorg aan de voorkant. Het gaat om betere zorg, als daarbij bespaard wordt is dat mooi’, vertelt wethouder Gert Vos.

De pilot wordt gehouden voor de periode van één jaar en start op 1 juni. Voor die tijd stellen de twee jeugdhulpdeskundigen zich nog voor in deze krant.

———————————————————————————————————————————————–

Bij ons in de praktijk werkt Mw. W. Sijtsma

Zij is werkzaam op de donderdagmiddag en de vrijdagmiddag.