Informatie eigen risico

Wat valt wel en wat valt niet onder uw eigen risico?

NIET onder uw eigen risico vallen (=vergoeding door zorgverzekeraar)

* het consult, telefonisch consult of visite van de huisarts
* nationale bevolkingsonderzoeken
* de griepprik
* zorg die betaald wordt vanuit een aanvullende verzekering

WEL onder uw eigen risico vallen (geen vergoeding door door zorgverzekaar, gaat van uw eigen risico af)

Alle ander zorg welk tot de basisverzekering behoort en niet tot de vier bovengenoemde punten bv:
* aanvullend onderzoek via de huisarts: bloedonderzoek, röntgenonderzoek, urine kweek, ecg, etc.
* medicatie voorgeschreven door de huisarts
* bezoeken aan ziekenhuis